Σχεδιασμός και Αρχιτεκτονική - Επιλογή ιδεών και παραδείγματα